Fra ide til bæredygtig prototype

Om projektet

Frøstrup er et mønstereksempel på en landsby, der har arbejdet med bæredygtighed i mange år og skabt store resultater. Nu bringes det op på et nyt niveau, hvor borgere og virksomheder skal samarbejde om nye ideer til en bæredygtig udvikling for alle.

Hannik der driver Frøstrup Gamle Kro og Energipunkt Frøstrup starter nu op med projektet, der er støttet af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Det skulle have været i gang i marts men blev udsat grundet Covid 19.

I projektet inviteres private, virksomheder og videnspersoner til at samarbejde om nye bæredygtige løsninger primært til den private bolig. Fokus er energi, energiforbrug og ressourcer.

Håbet er at ideerne er så gode, at der ved fælles hjælp kan opstilles en eller flere prototyper eller modeller i Energipunkt Frøstrup. Det er ikke nødvendigvis nye opfindelser, men også nye måder at samtænke eksisterende komponenter, anvende eller genanvende ressourcer og inddrage vedvarende energikilder og energilagring.

Et mål er også at skabe nye arbejdspladser og udbrede gode løsninger der kan gøre livet i landdistrikterne og byerne bedre og mere bæredygtigt. Både her, men gerne også ved eksport til andre lande. Ideer kan måske ikke altid synes mulige eller rentable på den korte bane grundet afgiftsstrukturer og markedsforhold, men det skal ikke være en begrænsning i denne fase.

I første omgang er planlagt et kickoff møde og 2 workshops og derefter går arbejdet i gang med konkrete prototyper eller modeller i Energipunkt Frøstrup

Kontaktpersoner:
Formand Hannik Poul Erik Kjærgaard 23 43 39 55
Projektleder virksomhedskonsulent Otto Lægaard 20681297

Mødetidspunkter fremgår af aktivitetskalenderen
Yderligere information fra møderækken vil løbende blive bragt nedenfor:

Ideer efter Kickoffmødet 6. oktober 2020 på Frøstrup gamle Kro

Programmet var følgende

  • Velkomst og orientering om projektet ved formand Poul Erik Kjærgaard, Hannik
  • Varmepumper og energiløsninger Claus Højmark, Viessmann Varmepumper
  • Genanvendelse af glasfiber til stakit og støjhegn. Fra ide til produkt.
    Niels Lodahl Andersen, Poda Hegn Thy
  • Ressourcer og FN’s bæredygtighedsmål, virksomhedskonsulent Otto Lægaard
  • Ordet er frit og snak omkring bordene om ideer og mulige samarbejder.

Den første aften gav allerede 6 ideer, der kan arbejdes videre med

Ide 1
Overskuddet fra solceller skal bruges til at producere varmt vand som sendes ud på fjernvarmenettet

Ide 2

Husstands biogasanlæg med varme og elektricitet

Ide 3

Retrofit af varmeanlæg

Ide 4

Off grid hus især i forhold til varme og køling

Ide 5

Genanvendelse af plastik med Frøstrup som en del af værdikæden

Ide 6

Varme direkte fra vindturbinerne via varmepumpe

Næste trin bliver en workshop

Workshop 1 er udskudt til senere p.g.a. Corona-situationen. Nyt tidspunkt vil blive bekendtgjort her på siden.